şartlar ve koşullar

Web Sitesinin Kullanımı

IATI Web Sitesine ait, aşağıda yer alan bütün koşullar ve bildirimler (müştereken “Sözleşme”) kabul etmesi koşuluyla "Kullanıcı” ya sunulmaktadır. Kullanıcının herhangi bir şekilde bu Web Sitesine erişimde bulunması veya kullanması durumunda, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı sözleşmede yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu Web Sitesini kullanmama hakkına sahiptir.

Kullanıcı, gerek kendi IATI Web Sitesi şifresi ile ve gerekse kendi şifresinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi suretiyle, Web Sitesinin kullanımından kaynaklanacak parasal zararlardan sorumlu olmayı üstlenmiştir. Ayrıca, Kullanıcı, bu Web Sitesine erişim için ve Web Sitesini kullanırken sağladığı tüm bilgilerin, gerçek, tam ve doğru olduğunu beyan eder ve bu bilgileri güncel durumda tutmayı kabul eder. Kullanıcı herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde, durumu derhal IATI’ye bildireceğini, şahsi bilgilerinin IATI tarafından kaydedilmesine onay verdiğini ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve Web Sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında olduğunu taahhüt etmektedir. IATI, 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamamaktadır. Bu Sözleşme’nin ihlal edilmesi hali de dahil olmak üzere takdir hakkı yalnızca IATI’ye ait olarak, herhangi bir kişinin bu Web Sitesine ve sunulan hizmetlere erişimde bulunmasını herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu Web Sitesi, yalnızca ve münhasıran Kullanıcının kişisel kullanımı içindir.

Kullanıcı, bu Web Sitesi aracılığı ile satın aldığı ürünler ya da hizmetleri üçüncü taraflara satamaz.

Kullanıcı bu Web Sitesinden veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca aşağıdaki edimlerde bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektedir:

 • Bu Web Sitesinin veya içeriğinin ticari yahut pazarlama maksatları için kullanılması;
 • Yazılı olarak IATI’nin önceden vereceği açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu Web Sitesi’nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması;
 • Bu Web Sitesinde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesine yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi;
 • Takdir hakkı IATI’ye ait olmak üzere, altyapıya makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması;
 • IATI tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla bu Web Sitesinin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması;
 • IATI tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın bu Web Sitesinin herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine "frame edilmesi", "olduğu gibi kopyalanması" veya diğer şekillerde dahil edilmesi;
 • Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, IATI tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması.
 • Kullanıcının Web Sitesinin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarını üçüncü kişilere devretmesi.
 • WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE ÜRÜNLER VE HİZMETLER SATIN ALINMASI

  IATI Web Sitesi, Kullanıcıya, üçüncü kişilerin (gerçek ve tüzel kisiler) (bundan sonra "Tedarikçi" olarak da anılacaktır) turizm ve yolculukla ilgili ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgilerine erişim sağlar ve bazı durumlarda, Kullanıcı rezervasyon yapabilir ve bu ürün ve hizmetleri ilgili Tedarikçilerden satın alabilir.

  Kullanıcının, seçtiği bir Tedarikçinin ürünleri ya da hizmetleriyle ilgili yaptigi rezervasyonlar ya da satın alımlar, Tedarikçinin her durum için belirlediği özel şartlar ve koşullara tabidir. Benzer şekilde, Kullanıcıya hazırlanan uçak biletleri, uluslararası yolcular için sorumluluğun sınırlandırılması hakkında bilgiler ve bagajla ilgili sorumluluğun sınırlandırılması hakkında duyurular da dahil olmak üzere, önemli bilgiler içerir. Kullanıcı bu bilgi ve sınırlamaları önceden kabul etmiştir. Kullanıcı, hizmetleri satın almayı seçtiği Tedarikçinin, borçların ödenmesi, ücret tarifeleri, ürünlerin ya da hizmetlerle ilgili kısıtlamalar hakkındaki düzenleme ve kısıtlamalara da dahil olmak üzere, belirlediği, satış şartları ve koşullarını kabul etmeyi ve onlara uymayı taahhüt eder.

  Teklifler, ürünler ya da hizmetler, fiyatlar, güzergahlar, mesafeler, özellikler ile Web Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler hakkındaki diğer tüm veriler ve ilgili bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesi, yalnızca ürün ve hizmetlerin kendi Tedarikçisinin sorumluluğundadır.

  Ürün ya da hizmetlerin Tedarikçileri, her biri kendi yükümlülüğünün kapsamı içinde, satın alınan tüm ürünler ve hizmetler için yürürlükteki düzenlemelerden doğan yükümlülükleri ile satışın şartları ve koşullarına uymakla Kullanıcı karşısında sorumludur. IATI, doğrudan kendi sağlamadığı ürünler ya da hizmetler için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

  Mücbir nedenlerden (politik, ekonomik nedenler ya da güvenliği etkileyen istikrarsız karmaşa durumu da dahil olmak üzere) dolayı, IATI tarafından çözülemeyecek beklenmeyen durumlar nedeniyle IATI aracılığı ile satın alınmış ürün ya da hizmetlerin rezervasyonları, onayları ve/veya gerçekleştirilmesinde sorunlar olursa, ya da üzerinde anlaşılan hükümlerin hiç birine uymak mümkün olmazsa bile, IATI, bu sorunlar ya da anlaşmaya uymamaktan doğan yasal sorumluluklardan muaftır.

  Kullanıcı, IATI Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmet satın aldığında, adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını belirtmelidir. IATI, Kullanıcının siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcının telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.

  Kullanıcı tarafından IATI Web Sitesi aracılığı ile yapılmış bir ürün ve hizmet alımında kullanılan kredi kartı güvenliğinden Kullanıcı bizzat sorumlu olup, yasal zorunluluklar nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

  Kullanıcının IATI web sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan IATI sorumlu değildir.

  Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

  Satın alınan ürünün herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde ürün satışı esnasında IATI tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılmaz.

  Ücret iadesi, Tedarikçinin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak, yalnız kart sahibine, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

  Biz, IATI Turizm Ticaret A.Ş olarak (“Şirket”), kişisel verilerinizin korunması adına büyük özen gösteriyoruz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Veri Koruma Kanunu”) gereğince, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz de dahil olmak üzere Şirket ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına azami özen gösteriyoruz. Bu sorumluluk bilincinde olarak, bir Veri Kontrolcüsü olarak, aşağıda açıklanan yönetmelik sınırları çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

  1- Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi ve İşlem Amaçları

  Şirketimiz tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ve iş operasyonlarına bağlı olarak, kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan araçlar ile ofisler, ofis şubeleri, satıcılar, çağrı merkezleri, websiteleri, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar, vb. tarafından toplanabilir.

  Toplanan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleme koşulları ve amaçlarını düzenleyen 5. Ve 6. maddesi çerçevesinde şu nedenlerle işlenecektir: iş birimlerimizin, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli işleri gerçekleştirmelerini sağlamak; kişiye özel, isteğinize, alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ve hizmetler sağlamak; Şirketimizle iş birliği yapan kişiler ile birlikte Şirketimizin yasal ve ticari güvenliğini sağlamak (Şirket içindeki iletişime ait idari operasyonlar); Şirkete ait tesislerde fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortakları/müşterileri/tedarikçiler için değerlendirme sürecini sağlamak – yetkili çalışanlar veya görevliler – yasal uygunluk işlemi ve mali işler, vb.; Şirketimiz için ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak; ve son olarak, Şirketimizin İnsan Kaynakları politikasını uygulamak.

  2- Nasıl ve Ne Amaçla İşlenmiş Kişisel Veriler Devredilebilir?

  Toplanan kişisel veriler, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, IATI Group iştiraklerine, hissedarlarımıza, kamu kuruluşlarına, ve özel kişilere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun data işleme kuralları ve amaçlarını düzenleyen 8. Ve 9. maddeleri çerçevesinde şu nedenlerde dolayı devredilebilir: iş birimlerimizin, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli işleri gerçekleştirmelerini sağlamak; kişiye özel, isteğinize, alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ve hizmetler sağlamak; Şirketimizle iş birliği yapan kişiler ile birlikte Şirketimizin yasal ve ticari güvenliğini sağlamak (Şirket içindeki iletişime ait idari operasyonlar); Şirkete ait tesislerde fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortakları/müşterileri/tedarikçiler için değerlendirme sürecini sağlamak – yetkili çalışanlar veya görevliler – yasal uygunluk işlemi ve mali işler, vb.; Şirketimiz için ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak; ve son olarak, Şirketimizin İnsan Kaynakları politikasını uygulamak.

  3- Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Yasal Nedenler

  Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanır ve böylece Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçlar için yasal çerçeve içerisinde ve aynı zamanda ilgili kontrat ve kanunun emrettiği sorumluluklarını tamamiyle ve bütünüyle yerine getirerek, ürünlerini ve hizmetlerini sağlayabilecektir. Bu yasal nedenden dolayı toplanan verileriniz, bu yazıdaki 1. ve 2. maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleme koşulları ve amaçlarını düzenleyen 5. Ve 6. maddesi çerçevesinde işlenebilir ve devredilebilir.

  4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri Sahibi Hakları

  Kişisel veri sahipleri Şirketimize, bu Aydınlatıcı Metin’de aşağıdaki belirtilen haklarına ilişkin taleplerini gönderdikleri takdirde, Şirketimiz en geç otuz gün içerisinde, talebin niteliğine bağlı olarak talebi ücretsiz olarak cevaplayacaktır. Eğer Kişisel Veri Koruma Kurulu bir ücret uygularsa, Şirketimiz tarafından belirlenecek olan bir ücret tarifesi uygulanır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları:

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu bağlamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim talep etme,
 • verilerin, Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlenmiş olsa dahi kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme ve üçüncü kişileri uyarma,
 • kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Veri Koruma Kanunu’nun 13. Maddesi’nin 1. paragrafı uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi Şirketimize yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer türlere göre gönderebilirsiniz. Kurul henüz başka türlü bir iletişim tipi belirlemediği için, Veri Koruma Kanunu’na istinaden talebinizi yazılı olarak göndermeniz gerekmektedir. Bu bağlamda, Veri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile belirlenen, başvurularınızı yazılı olarak göndermeniz gereken kanallar ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizle beraber Veri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınıza ilişkin açıklamalarla info@iati.com adresine başvurunuzu gönderiniz. Başvurunuzu kimlik kartınızla beraber Güzeloba Mah. 2157 Sk. No:6/B, Muratpasa, Antalya – Türkiye adresine kargo ile, noter aracılığıyla veya Veri Koruma Kanunu ile belirtilen diğer yöntemlerle gönderiniz veya başvuru mektubunuzu info@iati.com adresine güvenli elektronik imza ile gönderiniz.

  GİZLİLİK

  Çerez Kullanımı

  IATI Web Sitesi çerez kullanımını kabul eder. Çerez, bilgisayarın sabit diskine Internet tarayıcısı tarafından kaydedilen bilgi parçacığıdır. IATI websitesinde dolaşırken oluşan çerezlerin bir bölümü sabit diske kaydedilirken, bir kısmı dolaşım sırasında korunur ve tarayıcının kapanması sonucunda silinir. Çerezlerin bilgisayarda saklanmasının nedeni, kullanıcının IATI websitesine tekrar girmesi sırasında tanımaktır. Bir çok tarayıcı çerez kullanımını otomatik olarak kabul eder ama çoğu zaman tarayıcının bu özelliğini durdurmak mümkündür. Kullanıcılar çerez kullanımını kapatsalar dahi, IATI Websitesindeki hizmetlerin çoğu ürün ve hizmet alımlarında çerez kullanımına dahildir.

  IP Hakları

  IATI Web Sitesinin tüm içeriğinin derlemesi (toplama, düzenleme ve bir araya getirme olarak düşünülür) IATI münhasır mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır. IATI Web Sitesinde kullanılan yazılım ile Tedarikçilerine ait olan tüm yazılımlar, ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır.

  Bu Web Sitesindeki içeriğin başka şekilde kullanımı, tamamen ya da kısmen çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, daha sonra yayınlanması, sergilenmesi ve/veya temsil edilmesi da dahil olmak üzere kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle, IATI Web Sitesinde bulunan görüntülerin bu Web Sitesi dışında IATI ve/veya Tedarikçilerinin açık onayı olmadan tüm kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

  Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, IATI’nin sistemlerini ve müşterilerini korumak veya IATI’nin işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, IATI, Kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen içerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. IATI’nin söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, IATI’nin Gizlilik Politikası’nın içerdiği IATI’nin Gizlilik Politikası’nın içerdiği kuralları kullanıcılara ibrazetmeksizin kurallar vekoşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

  Güvenlik

  Kişisel ve şirket bilgileri, satış bilgileri, kredi kartı bilgileri çeşitli güvenlik teknolojileri tarafından korunmaktadır.

  Internet üzerinden gönderilen tüm gizli bilgiler, örneğin kredi kartı bilgileri ve şifreler, SSL şifreleme yöntemiyle korunmaktadır.

  Şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. Sizin kullanıcı adınız ve şifreniz ile yapılan tüm rezervasyonlar ve satın almalar, sizin tarafınızdan yapılmış sayılır. Eğer bilgisayarınızı başkasıyla paylaşıyorsanız, lütfen websitesinden ayrılmadan önce logout yapınız.

  IATI bu politikaları, şartları ve kuralları haber vermeden ve sorumluluk kabul etmeden değiştirme hakkını saklı tutar.

  Eğer gizlilik politikamız ve veri işlememiz hakkında sorularınız varsa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bizlere ulaşınız:

  Güzeloba Mah. 2157 Sk. No:6/B, Muratpasa, Antalya – Türkiye

  info@iati.com